Енергийното потребление на Община Бургас пада с над 60 % след основен ремонт - burgas.utre.bg

Енергийното потребление на Община Бургас пада с над 60 % след основен ремонт

22 ноември 2018, 19:00 | Burgasutre
  • Снимка:
    община Бургас

Сградата ще стане по-достъпна и комфортна за стотиците хора, които всеки ден влизат в нея за административни услуги

Максимално намаление на разходите за отопление е основната цел на проекта "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" №26". Предстои избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи, като е предвидено цялостната реализация да приключи до края на 2019 г., ако няма процедурно забавяне.

След въвеждане на мерките по проекта енергийното потребление на Община Бургас ще намалее с над 60 %. Така сградата ще постигне клас "В", доста по-висок от сегашния "D", и ще спести голямо количество вредни емисии във въздуха. Това ще стане чрез монтирането на изцяло нова отоплителна система и извършването на вътрешно саниране, тъй като Общината е недвижима културна ценност и е кощунство да се накърнява външната й фасада. Тази модернизация ще позволи премахването на външните тела на климатици, които в момента висят върху сградата. Предвижда се на покрива да бъде инсталирана фотоволтаична система за производство на собствена енергия, която да се използва, например, за задвижване на асансьора (сегашният стар ще бъде подменен с нов).

Друга важна мярка по проекта е подобряване на достъпа за хора с увреждания. Цялостно стремежът е сградата да стане по-комфортна и достъпна за стотиците хора, които ежедневно влизат в нея за административни услуги.

В проекта е заложено фасадно и художествено външно осветление, което да подчертае архитектурната красота на Община Бургас. Ще се направи такава организация, че през цялото време на ремонта служителите да си бъдат на работните места и да обслужват гражданите, при осигурени безопасни условия за влизане и излизане от сградата.

Строителството на Община Бургас е започнало през 30-те години на миналия век. Тя е проектирана именно за административна сграда. Завършена е цялостно през 1945 година, а през 1979 г. е обявена за недвижима културна ценност. И в миналото, и днес сградата на Общината е една от най-красивите в Бургас и заслужава цялостен ремонт, какъвто не е правен от построяването й. Той ще подобри експлоатационните й характеристики и ще удължи нейния жизнен цикъл.

 

Проектът "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" 26", ДБФП №BG16RFOP001-1.004-0004-C01, бе представен днес от главния архитект Веселина Илиева и Мая Велчева - директор на дирекция "Европейски политики" в Община Бургас. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж"2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета