Детското правосъдие дискутира с ученици магистрат - burgas.utre.bg

Детското правосъдие дискутира с ученици магистрат

12 март 2018, 13:58 | Светлина Еленова

Лекторката се позова и на статистиката през последните години в Бургаския районен съд, която показва увеличение на делата по Закона за защита от домашното насилие

„Съдебната власт раздава справедливост и следи за спазването на законите“, с тези думи започна поредния открит урок в Гимназията за преподаване на чужди езици „В. Левски“ в Бургас. „Правата означават отговорности и ангажименти. Всяко нарушение на чуждите права води до своите последици“, продължи лекторът, съдия Дарина Йорданова, като част от темата за съдебните процедури с участието на деца и правата им.

Десетокласниците бурно се интересуваха от темата за домашното насилие и как се дефинира от законодателя. Ролята на децата при присъждането на родителски права. Съдия Йорданова представи с примери от съдебната си практика случаи на отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки, както и производства по ограничаване и лишаване от родителски права.

Лекторката се позова и на статистиката през последните години в Бургаския районен съд, която показва увеличение на делата по Закона за защита от домашното насилие. През 2017 г., в институцията са постъпили 133 дела, при 127 през 2016 г., 104 през 2015 г., 122 за 2014 г. и 112 дела през 2013 г.  
Агресията в училище, болезнена за обществото и младите хора тема и наказателните мерки, които законът налага, предизвика също много въпроси. Районният магистрат разясни разликата между възпитателните и наказателни мерки. Процедурите, които се следват, при влизане на дело в съда, протичането на съдебния процес до произнасянето с решение.

Посещението в училището бе част от Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която работят съвместно четири съдебни институции – Бургаските окръжен, районен съд и прокуратури. Следващият открит урок в гимназията е на 15 март.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета