Община Бургас настоява предприятия да изградят постоянна мониторингова станция - burgas.utre.bg

Община Бургас настоява предприятия да изградят постоянна мониторингова станция

08 февруари 2018, 14:06 | Светлина Еленова

РИОСВ налага глоба на двете предприятия

Община Бургас настоява в спешен порядък рафинерията и "Кроношпан България", като основни промишлени източници, влияещи върху качеството на въздуха в Бургас, да закупят съвместно и да изградят стационарен пункт за наблюдение качеството на въздуха, чрез извършване на автоматичен 24-часов мониторинг за нивата на серен диоксид, азотни оксиди, бензен, озон, сероводород, фини прахови частици, формалдехид, както и основни метеорологични параметри - температура, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане.

Община Бургас се ангажира и ще съдейства за разполагане на бъдещия стационарен пункт за мониторинг в контактната зона на к-с "Славейков". Тя ще осигури и възможност за достъп в реално време чрез интернет страницата си, за да може всеки желаещ да следи измерваните концентрации на замърсителите. Кметът Димитър Николов вече изпрати това искане до МОСВ, РИОСВ - Бургас, ръководствата на двете предприятия и очаква техния отговор.

Междувременно днес се проведе пресконференция по повод зачестилите сигнали от притеснени граждани за неприятна миризма. Директорът на РИОСВ-Бургас инж. Тонка Атанасова съобщи, че след извършени проверки в двете производства има основания да им бъдат наложени глоби. Те са за неизпълнение на заложеното Условие 9.4 в комплексните разрешителни на двете предприятия - за недопускане разпространение на миризми извън границите на производствената площадка, включително в случаите на получени оплаквания за миризми, операторите да предприемат незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Финансовата санкция за "Лукойл Нефтохим Бургас" ще е в размер между 60 и 100 000 лева, а за "Кроношпан" - 40 000 лв.

От РИОСВ - Бургас съобщиха още, че до две седмици ще обявят нова гореща телефонна 24-часова линия, която да приема и записва всички граждански сигнали по всяко време на денонощието.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета