Картират популациите на дивите орхидеи в Странджа - burgas.utre.bg

Картират популациите на дивите орхидеи в Странджа

29 юли 2017, 13:36 | Светлина Еленова

Основната цел на проекта е подобряване на капацитета за опазване на природата

Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой - Турция изпълняват заедно проект "ORCHIS - изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа", финансиран по Програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на стойност 109 456.21 евро.

Основната цел на проекта е подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. Проект ORCHIS предвижда разработването и осъществяването на съвместни дейности по опазване на орхидеите в защитената територия на Странджа с помощта на иновативна концепция - използване на специализиран софтуер за подпомагане на определянето на видовете и оценка на техния статус на местообитания както и ранно предупреждаване за настъпващи заплахи.

"Поради своите биологични и екологични особености, орхидеите са подходящи да се използват като индикаторни видове за състоянието на местообитанията, в които се срещат. Трудностите при разпознаването им на терен обаче ги изключват от повечето мониторингови програми и методики. Поради тази причина орхидеите често остават непроучени и незащитени", подчертава д-р Светла Далакчиева - координатор в проекта. Партньорите са убедени, че използването на иновативни технологии ще даде възможност на служителите, работещи в различни институции (горски стопанства, паркова дирекция, университети, научни институции) да извършват мониторинг на орхидеите и техните местобитания на терен, в планина, която е слабо населена, с пресечен релеф и с непълно интернет покритие.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета