Бургас работи по проект за въвеждане на интелигентни решения в градската среда - burgas.utre.bg

Бургас работи по проект за въвеждане на интелигентни решения в градската среда

17 юли 2017, 13:23 | Светлина Еленова

Стремежът е да се насърчи възприемането на интегриран подход

Представители на Община Бургас обмениха опит с колегите си от общините Асеновград, Варна, София, водещи градове и заинтересовани партньори в рамките на проект по програма "Хоризонт 2020", схема "Интелигентни градове и общности".

Проектите, които четирите града изпълняват, са насочени към стимулиране на растежа в посока "интелигентен град" чрез внедряване на интелигентни решения и иновативни технологии в градска среда и по-специално в сферата на електрическата и споделена мобилност, обновяването на сгради и въвеждане на възобновяеми източници на енергия, както и включването на гражданите в тези процеси.

В специално организиран тур за участниците в събитието София представи и ново-въведени мерки за енергийна ефективност в сгради, реализирана сградна отоплителна система с геотермална енергия, електро-автомобил за контрол на синя и зелена зона, както и електрически автобуси в градския транспорт.

5-годишният проект, финансиран по програма "Хоризонт 2020", който Община Бургас изпълнява от началото на 2016г. - "Споделящи градове" ("Sharing cities"), има за цел да демонстрира истинския потенциал за промяна на градовете вследствие внедряването на интелигентни решения и стойността, която тези решения добавят в икономическото, социалното и екологичното развитие на градовете.

Стремежът е да се насърчи възприемането на интегриран подход за прилагане на дигитални решения, събирането и ползването на данни за градовете, както и да се подобри свързаността на съществуващите и в процес на проектиране и изграждане различни видове инфраструктура. Същевременно проектът "Споделящи градове" набляга на важността и нуждата от създаване на предпоставки за разработване и предлагане на следващо поколение дигитални услуги и разгръщането на потенциала на алтернативните методи за градска мобилност. Други основни цели, които проектът поставя, са внедряването на мерки за енергийна ефективност, в комбинация с иновативни способи, за интелигентно управление на енергията, както и за установяване на нов тип взаимоотношения в общността на града с успешно включване на гражданите и създаване на нови бизнес модели и заетост.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета