Започва ремонтът на ул. "Кайезерна" - burgas.utre.bg

Започва ремонтът на ул. "Кайезерна"

10 ноември 2016, 10:30 | Светлина Еленова

Освен облекчаването на трафика, отсечката ще е важна транспортна артерия за развитието на икономиката в Бургас

Днес ще бъде даден старт на ремонта на ул. „Крайезерна“ в Бургас. Проектът предвижда цялостна рехабилитация и разширяване на пътното платно. Ще се изградят две допълнителни ленти за движение, за да станат общо четири. Нова дъждовна канализация, подновяване на съществуващия водопровод за битови и промишлени нужди и поставянето на стълбове с енергоспестяващи LED лампи са част от мерките за подобряване на инфраструктурата. Инженерните дейности предвиждат преместване на цялата комуникационна мрежа и съществуващия газопровод. 
Успоредно на пътя е предвидено да има велоалея и локално платно. Връзката на локалното с главния път ще се осъществява чрез две кръгови кръстовища. Излизането от него ще е възможно само с десен завой, а влизането - само от лявото платно на главното направление. "Крайезерна" ще свързва новоизградения пътен възел "Запад" и бул. "Тодор Александров". По този начин ще се осигури алтернативен маршрут за транзитно преминаващите през града автомобили. Това от своя страна ще облекчи чувствително движението по бургаските улици и ще намали замърсяването на въздуха с вредни емисии. 
Освен облекчаването на трафика, отсечката ще е важна транспортна артерия за развитието на икономиката в Бургас. Тя ще осигурява лесен достъп до редица търговски и производствени обекти в Северната промишлена зона и Индустриалния логистичен парк.  
Ремонтът на ул. "Крайезерна" е част от проекта "Обновяване на градската жизнена среда в северна промишлена зона и южна промишлена зона", договор № BG16RFOP001-1.004-0002-C01, одобрен по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039. Миналата година Община Бургас осигури средства за ремонт на подлез СОМАТ. Той от години е сред инфраструктурните язви в града. Сред рехабилитацията обектът ще стане част от удобен транспортен маршрут за автомобили и камиони.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета