Приемат потребители на услугата "личен асистент" в Созопол - burgas.utre.bg
Alternative Media Group

Приемат потребители на услугата "личен асистент" в Созопол

08 ноември 2013, 09:41 | Ния Русалиева

За ползватели могат да кандидатстват хора с увреждания, в това число деца

Набиране на потребители за услугата "личен асистент", обявиха от община Созопол. Целта е актуализиране на списъците с потенциалните потребители на социалната услуга в района. От общината обявиха, че се набират и кандидати за лични асистенти.

"За ползватели могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа или обслужване, в това число деца с трайни увреждания", обясниха от местната администрация. 

Важно е кандидатите да отговарят на едно от следните условия - лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и

лица с по-нисък процент на трайно увреждане – с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

"За потребители могат да кандидатстват и деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите", допълниха от общината.

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват безработни или трудово заети лица - наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд. Документи могат да подават и студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст, които могат да извършват допълнителен почасов труд.

За допълнителна информация по проекта: на телефон 0550 / 25711.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета